Aktuelt

Vil ha forpliktende grønn industriavtale

Prosess 21 har i tre år arbeidet med en  strategi for grønn industrialisering av Norge. Målet er at utslippskutt skal gå hånd i hånd med bærekraftig vekst og verdiskapning. I dag kom sluttrapporten som etterlyser en forutsigbar  målrettet satsing..En intensivert, grønEn intensivert, grønn industrisatsing kan doble eksportverdien fra prosessindustrien og samtidig halvere utslippene innen 2030, mener Prosess21-utvalget som ber om en forpliktende satsing for å nå dit.

 

Prosess 21 har i tre år arbeidet med en  strategi for grønn industrialisering av Norge. Målet er at utslippskutt skal gå hånd i hånd med bærekraftig vekst og verdiskapning. I dag kom sluttrapporten som etterlyser en forutsigbar  målrettet satsing med gjensidige forpliktelser fra industrien, partene i arbeidslivet og myndighetene.

 

Dette er en av hovedanbefalingene i rapporten som ble overlevert til næringsminister Iselin Nybø (V) og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) i dag. Ti ekspertgrupper fra industri, forksning og virkemiddleapparat står bak rapporten. Målet for Prosess21 er å gi anbefalinger om hvordan Norge kan få til minimale utslipp i industrien parallelt med bærekraftig vekst fram mot 2050.

 

– Norsk prosessindustri kan doble sin eksport innen 2030, samtidig som utslippene av klimagasser mer enn halveres. Arbeidet med Prosess21 har resultert i mer enn 100 tiltak og anbefalinger hvor vi har trukket frem seks hovedgrep. Ett av disse er at vi foreslår en avtale mellom industrien, partene i arbeidslivet og politiske myndigheter om å bygge grønn industri. En bredt forankret industriavtale vil gi en helhetlig og felles plattform for fremtidens norske prosessindustri som vil forplikte alle parter og gi økt forutsigbarhet, sier Håvard Moe, leder av styringsgruppen for Prosess21 og teknologidirektør i Elkem i en pressemelding.

 

Næringsminister Iselin Nybø kommenterer at det er utslippene som skal kuttes og ikke utviklingen. – Industrien spiller en nøkkelrolle som motor for innovasjon og ny teknologi. Skal vi skape grønn vekst og omstille Norge til en grønn økonomi er vi avhengig av at alle spiller på lag. Her er industrien viktig å ha med. Kompetansen til norsk prosessindustri er i god posisjon til å levere løsninger inn mot det grønne skiftet som Venstre og regjeringen er opptatt av. Når vi skal gripe mulighetene og satse videre, blir rapporten fra Prosess21 vår felles guide til å treffe planken best mulig, sier næringsminister Nybø.

Mens Klima og miljøminister Sveinung Rotevatn peker på at Norge skal oppfylle Parisavtalen. – Da må vi kutte utslipp på bred front, også i industrien. Prosess21 er et utmerket initiativ som peker på mange mulige grep for å utvikle ny teknologi og fremme grønn vekst. Regjeringen vil kutte utslippene, ikke utviklingen, og da må vi jobbe på lag med næringslivet, sier han.

Prosess21-rapporten peker også på behovet for en økt koordinering mot EUs Grønne giv og ønsker en økt samhandling mellom industrien og myndighetene fremover for å få fart i satsingen på grønn industri med tydelige miljø- og klimakrav.

Prosess21 foreslår seks hovedgrep for å nå ambisjonen om å doble eksportverdien for norsk prosessindustri:
–  Det handler om hva EØS-avtalen kan bidra med, – at næringsdepartementet får en egen enhet som arbeider mot dette målet, – at det kommer på plass en nasjonal strategi som sikrer attraktive rammebetingelser, – at fornybar kraft fortsetter å være en konkurransefordel i Norge, – samt bedre støtteordninger for kommersialisering av klima- og miljøteknologi.

Alt i følge en pressemelding fra Prosess21.

 

Mer om arbeidet til prosess21 og sluttrapporten  kommer i neste Norsk Skogbruk – nr 2.

 

Les også om Agrianalyse som nylig kom med en rapport som viser hvordan handelsunderskuddet vårt øker og hva som bør til av investeringer for å få en grønn reindustrialisering av norsk fastlandsindustri:

Greier Norge omstillingen?

 

Norske Skog har nylig vedtatt å investere 350 millioner Euro i Frankrike og Østerrike, mens de to norske anleggene blir avspist med småinvesteringer. Konsernsjef Sven Ombudstvedt forteller hvorfor i neste Norsk Skogbruk – nr 2.