Premium - Plus

Nettverk for unge kvinner i skogbruket

– I skolehverdagen og på jobb er unge kvinner i skogbruket ofte få på hvert sted, eller helt alene som kvinner, mener Britt Godtlund i Kvinner i Skogbruket (KiS). Nå vil hun skape skogsnettverk for unge kvinner. 

Gjennom prosjektet håper man å bygge opp et nettverk for (unge) kvinner som går på naturbrukskoler, er skogstudenter på Evenstad og NMBU, er maskinoperatørlærlinger eller er ferske i skogjobben sin. I fjor høst og i vinter fikk de prosjektmidler fra seks statsforvaltere og fra Landbruksdirektoratet, slik at de nå kan samle alle som vil i et felles landsdekkende kvinnenettverk. Målet er å få knyttet kvinnene sammen slik at de kan dele erfaringer og få kjennskap til jenter og kvinner på andre skoler og arbeidsplasser. I skolehverdagen og på jobb er de unge kvinnene ofte få på hvert sted, eller helt alene som kvinner.

 

– Hvorfor vil du skape et skogsnett­verk for unge kvinner?

– Jeg ble inspirert av to jenter som begge var alene jenter i klassene sine på VG2 Skogbruk. Sammen med læreren til den ene eleven fikk vi ordnet det slik at jentene fikk kontakt og møttes, og det satte de veldig pris på. De var på ulikt stadium i skolegang, så samtidig som de ble kjent, fikk den yngste nødvendig motivasjon til å fortsette skolegangen. Hun er nå lærling og den eldste studerer skogbruk.

Et tilleggsmål er at de som ønsker kan få en mentor, en slags fadder og inspirator, enten blant nettverkets deltakere eller en voksenperson som Kvinner i Skogbruket finner. En mentor kan for eksempel bidra til økt kunnskap og utvikling i jobb og som menneske.

«GIRLPOWER»: Britt Godtlund sammen med undertegnende, Magdalene Mathiesen, denne sommeren

Selv om Britt Godtlund er igangsetteren og tilretteleggeren av prosjektet, skal det være brukerstyrt av deltakerne. Da må jentene selv komme med ønsker om hva nettverket skal jobbe med, og det har kommet mange forslag! Deltakerne kommuniserer for eksempel via sosiale medier og finner ut hva de ønsker seg eller trenger, og så melder Godtlund tilbake til skoler og arbeidsgivere eller finner folk som kan bidra inn med kunnskap.

Et eksempel er arrangementet «mer girlpower» med Anna Kirah 26. oktober!For å oppsummere, er nok nettverket mer et trivselsprosjekt enn et rekrutteringsprosjekt. Dette er fordi man først tar kontakt med jentene som går skogbruk og skogfag og spør hvordan de har det.

– Og derfra så håper vi at deltakelse i nettverket bidrar til at flere fortsetter skolegang og blir i skogbruket, avslutter Godtlund.