Politikk

– Vi må gjøre budskapet om skog og klima mer folkelig

Sandra Borchs første besøk som Landbruks- og matminister gikk til Asker kommuneskoger. Her fikk hun høre om skogbrukets forhåpninger til en ny regjering og selvsagt kjørt litt hogstmaskin. Og den ferske statsråden gjorde ingen ting for å dempe forventningene. 

De rødgrønnes plattform falt stort sett i god jord hos skogbrukets organisasjoner. De vanket da også godord for dette i gapahuken i Asker, fra både Skogeierforbundet, Norskog og Statskog. Men det finnes fortsatt nok av bekymringer i bransjen, og budskapet til Sandra Borch fra skogeierorganisasjonene var firedelt:

  1. De nye signalene fra EU er ytterst urovekkende og dersom det vedtas en skogpolitikk der som medfører redusert avvirkning i Norge må vi benytte oss av vår reservasjonsrett.
  2. Industriinvesteringene i fastlands-Norge er altfor små og regjeringen må bruke de verktøyene som finnes, for å skape forutsigbare energikostnader og bedre tilgang på kapital.
  3. Tilskuddene til skogkultur bør økes, her gir selv små økninger stor uttelling. Og det henger sammen med industrietableringer. – Vi må sørge for en elv av grønt karbon, det vil gjøre det enklere å investere, sa Norskog-direktør Arne Rørå.
  4. Ytterligere vern må være frivillig og skje på en måte som påvirker råstofftilgangen til industrien minst mulig.

 

– Dere har tydeligvis lest regjeringsplattformen godt. Og vi skal oppfylle alt som står der. Tilleggsproposisjonen med våre endringer til neste års statsbudsjett kommer mandag. Jeg røper ikke hva som står der nå, men jeg anbefaler dere å lese den, sa Borch.

Og så ba hun også om hjelp til å formulere budskapet om skogens klimaeffekt på en måte som gjør at publikum forstår det. – Ingen går i fakkeltog for økt CO2-binding i skog og jeg tror det er vanskelig for publikum å forstå det. Jeg trenger deres hjelp til å folkeliggjøre dette budskapet, sa Sandra Borch, før hun fikk seg en tur både i hogstmaskin og en fullastet tømmerbil.

Du kan lese mer fra denne turen i neste Norsk Skogbruk i slutten av november.