Klima, natur og miljø

Er skogen egentlig fornybar?

TEKST: CAMILLA GLOMSÅS, U:RED 

Det klinger godt å kunne si at «skogen er fornybar», men er den egentlig det?

Når skognæringen eller andre nær­inger skal snakke om tre eller skog, omtales ofte denne ressursen som bærekraftig og fornybar. Men hvor fornybar er egentlig denne ressursen, når vi kan gå tom for den? Og er det da riktig definisjon å bare benytte ordet «fornybar»?

 

HVORFOR KUN «FORNYBAR»?

Deler av forklaringen for hvorfor bare «fornybar» blir brukt kan rett og slett ligge i at kjente aktører, også for all­menheten, kun benytter det ordet som «smaker» best når de snakker om skogen.

Det er da kanskje ikke så rart at man for eksempel på PEFC sine hjemmesider benytter «fornybar» i den lettest tilgjengelige informa­sjonen. Tilsvarende eksempler finner man både hos statsforvalteren og Skogeierforbundet.

Å legge til et ord som er med på å vise frem all den jobben som ligger bak en god skog, klinger kanskje ikke like godt som det å ganske enkelt bruke «fornybar».

 

SKOGEN ER BETINGET

Så hva er egentlig en fornybar ressurs?

Ifølge svanemerket kan sol, vind og bølger utnyttes, uten at disse kan brukes opp. Med andre ord, ingen betingelser og man kan bruke så mye man vil så lenge infrastrukturen er der.

Tre, skog eller planter er ikke nevnt sammen med disse. Sett litt i perspektiv, er disse å regne som levende organismer som trenger å vokse til en viss størrelse og form før de bør benyttes. SSB nevner allerede i en betraktning tilknyttet norske naturresurser fra 1994, at endringen i beholdningen av dyr og planter avhenger av flere for­hold. Kun noen av disse kan vi som mennesker påvirke.

Med andre ord har SSB egentlig gjort jobben, og definert skog som en betinget ressurs.

Å bruke skogen på samme måte som vi bruker sol, vind og bølger, uten å ta hensyn til betingelsene, vil derfor ikke være mulig dersom vi skal drive et bærekraftig og fremtids rettet skogbruk. For selv om skogen kommer tilbake i en eller annen form, nesten uansett, så har også den sine begrensninger.

 

PÅ AKKORD MED ÆRLIGHETEN

Studenter innen fornybar energi eller andre fornybar­-studier vil ikke med det første definerer skog og trær som fornybart. Det er for mangebetingelser som må tilfredsstilles til det. De benytter imidlertid begrepet «betinget fornybart», men legger da gjerne vekt på «betinget». De er dermed ærlige om at det ligger gitte forhold bak skogen og trærnes mulighet til å fornye seg.

Blant de mange trendordene som følger med det grønne skiftet, er kanskje å bruke korrekte definisjoner viktigere enn noen gang. Ved å følge «fornybar»­ samfunns trenden, går dette derfor på akkord med ærlig­heten om hvilket arbeid som ligger bak hver minste kubikkmeter.

Legger man derimot om til å si at «skogen er betinget fornybar», er man ærlig og det klinger nesten like godt.