Premium - Plus

Å være uredd

Ungdomsredaksjonen i Norsk Skogbruk (U:RED) har vært i full sving siden prosjektet fikk midler våren 2019. Åtte ungdommer har i løpet av reisen bidratt med idéer, skrevet saker, laget videoreportasjer, hatt take-overs på Instagram, utviklet Snapchat-konsepter, spilt inn podcaster og skapt nettverk og engasjement. العاب تجيب فلوس 

Prosjektet fikk midler til å utvikle en ungdomsredaksjon som skulle teste ulike kanaler og budskap i tre år. Hovedmålet vårt har vært å vise frem skognæringen som en fremtidsrettet, sosial, trygg og bra arbeidsplass, samt fortelle at veien dit gjennom utdanning er både interessant og gjennom før­bar. En verdifull ringvirkning av disse budskapene er at næringen nå har innsikt i hvilke temaer ungdommen bryr seg om og kan få en fornemmelse av hvilke endringer som vil komme med en ny generasjon. Slik har vi utviklet og testet oss frem til høstens avsluttende rapport.

I rapporten kommer det frem at det er mulig å nå frem til ungdommen (hurra! ربح مجاني ). Videre viser det seg at ulike aldersgrupper bruker ulike plattformer. For eksempel er de yngre mer på Snapchat, studenter mer på Instagram, men overraskende mange foretrekker faktisk å lese bladet i papirform (spørre­undersøkelse, høsten 2021). Det muligens viktigste funnet er at ungdommen trenger plass til å øve seg på å ha meninger og være i debatter. Du husker kanskje selv at å uttale seg uten minst tre kilder i studietiden føltes unaturlig og rart. Derfor er en av hovedkonklusjonene at ungdom må fortsette å få plass i næringen, uten føringer, for å utvikle sine perspektiver og meninger med et trygt rammeverk. Vi vil jo at skog­ næringens fremtidige beslutnings­takere skal kunne være bevisst på debattene og kunne fortelle verden utenfor hva næringen tenker. betfinal U:RED fortsetter videre etter endt prosjektperiode, med sponsormidler fra næringen i ryggen.