Aktuelt

AdBlue-juks også i skogen?

Å kutte ut AdBlue-tilsetningen for å spare penger og bryderi har lenge vært utbredt i langtransportbransjen. I en kontroll på Svinesund i 2017 ble det avdekket at 60 av 150 utenlandske vogntog hadde installert en såkalt AdBlue-killer. Spørsmålet er om den slags også skjer i skogen. 

Større dieselmotorer oppfyller gjerne EUs utslippskrav for NOx og partikler ved at den ureaholdige væsken AdBlue sprøytes inn i eksossystemet. Innsats­faktorene ved produksjon av AdBlue er de samme som ved produksjon av kunstgjødsel, og prisen er dermed fordoblet i løpet av det siste året. I dag koster AdBlue rundt 7,50 kroner pr liter og forbruket i en skogsmaskin ligger gjerne på rundt 0,7 liter pr time. Det er med andre ord en del å spare på å kutte ut denne tilsetningen – som ikke har noen innvirkning på motorytelsen. Men en slik manøver mangedobler utslippene av NOx og partikler fra motoren.

 

MYE PLUNDER OG HEFT

Aktører Norsk Skogbruk har snakket med kan også fortelle at det kan være fristende å kutte ut AdBlue også av praktiske grunner, blant annet fordi væsken fryser allerede ved rundt minus 12 grader. En omfattende logistikk av kanner, som altså ikke kan lagres utendørs om vinteren, medfører ekstra arbeid. I tillegg kommer at AdBlue­-matingen som alt annet krever vedlikehold og service. Andreas Råheim i Valdres Skog as, som har 9 skogsmaskiner, sier til Norsk Skogbruk at systemet er følsomt, og at utskifting av temperaturfølere og givere gjerne må utføres flere ganger i året. Og slike operasjoner påvirker maskinens motorstyrings­system, servicepersonell må ut og koble opp sin PC imot maskinen. Kostnadene til dette er betydelige, langt større enn til selve tilsetnings­væsken.

 

NESTEN 3 KRONER PR M³

Råheim har satt opp et regnestykke for Norsk Skogbruk, som ender ut med at AdBlue­-kostnaden represen­terer rundt kr 2,90 pr m³. Kjøp av AdBlue utgjør bare rundt ¼ av dette, resten er kostnader for sjåførens ekstraarbeid, ståtid og utskifting av deler.

– Partikkelfilteret skal byttes innen maskinen har gått 7500 timer og dette er en kostbar operasjon. Og alt dette er jo kostnader til noe som ikke påvirker maskinens yteevne over­hode. Det selges fortsatt massevis av maskiner utenfor EU som ikke er oppsatt med AdBlue. Og oppgrader­ingen av motorene fra Euro III til Euro V har uansett redusert NOx­utslippene til en brøkdel av hva de var, sier Råheim.

 

ULOVLIG?

Det mangler altså ikke argumenter for å kutte ut AdBlue-­tilsetningen. Og alle Norsk Skogbruk har vært i kontakt med har «hørt om at det blir gjort». Det sies også at denne såkalte «tippingen» av motoren er en tjeneste man kan få utført av såkalte motor­tunere, som farter rundt og trimmer motorer. Men ingen tror det er spesielt vanlig at skogsentreprenører tar denne sjansen. Å kutte ut AdBlue krever nemlig en omprogrammering som en skogsentreprenør ikke kan fikse på egen hånd.

– Det er vanskelig å si hvor utbredt dette kan være. I MEF Skog tar vi i hvert fall sterk avstand fra slike manøvre, det er ulovlig og gir bransjen et dårlig miljøstempel, sier Bjørn Lauritzen, fagsjef skog i MEF.

Andre uttrykker noe mer usikkerhet om hvorvidt det er ulovlig å kutte ut AdBlue. Det er i hvert fall ikke ulovlig å avvirke skog med gammelt utstyr, med eldre motorer uten AdBlue-­tilsetning. Men å aktivt gjøre utstyret mindre miljøvennlig er noe annet. Og stadig flere skogsentreprenører har egen miljøsertifisering, gjerne også kunder som er mer krevende enn skogeierne.

– Vi er ISO­-sertifisert på miljø og har dessuten Statens Vegvesen som en stor oppdragsgiver. De krever Euro VI­-motorer på maskinene som brukes, forteller Fredrik Pedersen, daglig leder i Altiskog.

 

KONSEKVENSER

Hos John Deere Forestry forteller daglig leder Aksel Løvenskiold at han kjenner til at de har fått inn én maskin til service hvor operasjonen som kan kutte ut AdBlue­-tilsetningen er utført.

– Da opphører garantien på maskinen og et eventuelt annenhåndssalg blir problematisk. Jeg tror få tar den sjansen og at dette ikke er særlig utbredt, sier han. De øvrige maskinleverandørene gir uttrykk for det samme.