Ukategorisert

– Ville valgt skogen på ny

Leif Arnfinn Næsbø startet opp i skogen så tidlig at det i dag ville blitt karakterisert som barnearbeid og etablerte familiebedriften Næsbø Skog sammen med broren Thor i 1960. Faren var sjef på Hegra Brug, en av fem sagbruk i den lille bygda på den tida. Tømmertransporten foregikk den første tida med en Man landbrukstraktor med entromlet vinsj, den ble erstattet av en John Deere traktor med kran. Etter landbrukstraktorene fulgte fire utgaver av stammelunneren Kock- ums Garrett, før Leif Arnfinn kunne avslutte wiretrekkingen og sette seg opp på en lass- bærer i 1981. Da kjørte han tømmer etter fem manuelle hoggere.Les mer i Norsk Skogbruk nr 10.