Aktuelt

Portugal: Skogstruktur fører til skogbrann

I sommer brant store skogområder i Portugal. Og selv om klimaendringene får skylden for tørrere somre, mener portugisiske skogforskere at brannen skyldes dårlig skogpolitikk over lang tid. الربح من الانترنت مجاناVerst herjer nemlig brannene i den nordlige delen av landet, til tross for at den sørlige delen er mest utsatt klimatisk. كازينو عربي I nord finner vi nedbørsrike fjellområder, mens landska- pet sørover er preget av lavereliggende, tørt slettelandskap. موقع رهان كرة القدم Altså er brannresultatet helt ulogisk klimamessig.

Les også:

Ungskogpleie kan redde skogen fra brann

Euklayptusskogbruk

Les mer om de store skogbrannene i Portugal i Norsk Skogbruk nr 10.