Ukategorisert

Viken med pakkeløsning for skogsdrift

– En del skogeiere opplever at det er mye å forholde seg til om man skal ha drift i skogen, og blir derfor passive. Med de skogpakkene vi nå tilbyr prøver vi å gjøre det enklere for dem. 888 casino arabDet forteller Helene Nygaardsvik Ruud som er markedsleder i Viken Skog. På spørsmål om dette er noe av det samme som AT Skog tilbyr i sin serviceavtale Bedreskog, svarer hun at det ikke er en helhetlig forvalteravtale Viken tilbyr – men mer skreddersydde opplegg mot ulike skogeierbehov. إلعب واربح  

Les mer i Norsk Skogbruk nr 10