Ukategorisert

Vern truer industriens råvaretilgang – og samfunnets verdiskapning-, og klimamål

– Sterkt vernepress truer nå industriens råvaretilgang. Med det risikerer man også å miste skog- og trenæringens bidrag til samfunnets klima- og grønne verdiskapningsmål. Dette må skognæringen ta tak i.Det mener leder av Treindustrien Heidi Finstad. Hun er bekymret for Stortingets verne­vedtak som kom før sommeren på hele 10%, som hun mener er et resultat av vedvarende press og systematisk arbeid fra miljøvernorganisasjonenes side. Nå oppfordrer hun skognæringen til å jobbe like syste­matisk for å fremme trevirkets fornybare fordeler.

Ensidig vernefokus

– Vi er ikke imot at man vurderer vern av skog, men mener det omfattende vernevedtaket får vidtgående uheldige konsekvenser. Naturligvis for skogeierne og skogindustrien…

Les mer i Norsk Skogbruk nr 12.