Ukategorisert

Velg Skog Webinar og workshop – onsdag 23. september, kl 17.00-19.00.

Tema: Bachelor- og masteroppgaver for skogstudentene. Kan samhandlingen mellom næringen, studentene og instituttene bli bedre? I så fall, hvordan?Du melder deg på ved å svare på denne eposten (jl@nhomd.no). Oppgi navn og bedrift/studiested.

Tid: Onsdag 23. september kl. 17.00-19.00 

Sted: Teams 

Påmelding: jl@nhomd.no 

Teams-link sendes til de påmeldte før webinaret 

Vi spør:

  • Er det potensiale for flere studentoppgaver ut hos næringen / skogsektoren? 
  • Hva funker bra og hva kan bli bedre? 
  • Pluss alle gode innspill og videre anbefalinger som resultat av workshopen 

Alle skogstudenter fra både INN-Evenstad og NMBU / MINA bør delta på webinaret, og kanskje spesielt de som er i ferd med å velge oppgaver. Her vil det sikkert komme mange gode tips og mulig kontaktpunkter til næringen. قواعد لعبة البولينج  

Flest mulig fra næringen og skogsektoren bør også melde seg på for å dele sine erfaringer og delta i diskusjonene som skal gjøre det lettere for skogstudentene å finne gode og relevante studieoppgaver nå, og i fremtiden. 

Det blir innledere fra både næringen, instituttene og nyutdannede. De vil dele sine erfaringer, som kan være grunnlag for videre diskusjoner under webinaret. 

Velkommen! 

Et samarbeid mellom Velg Skog og Norsk Skogbruk / Ungdomsredaksjonen