Ukategorisert

Store barkbillefangster

Nå er status for barkbilleovervåkningen andre periode her. Og fellefangsten er relativt stor. Særlig i Buskerud, men også Telemark og Vestfold har høye tall.Det skriver forsker ved Nibio Bjørn Økland. Se hele saken i Norsk Skogbruk nr 6.