Aktuelt

Null rente og hagebyer

Om vi bruker 1000 milliarder mer n. under koronautfordringen er ingen «big deal». Nå er tiden for å gjøre pandemitilpassete investeringer. Alt ligger til rette for å utvikle hagebyer i distriktene – i tre med trær.Se hvordan økonom Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen ser for seg investeringer for fremtiden i Norsk Skogbruk nr 6.