Ukategorisert

Sitka i Norge: Minst utbredelse, strengest lovgivning

I en europeisk kartlegging av såkalte non-native tree species (NNTS) framgår det at Norge er blant de landene med minst andel slike treslag. Samtidig er lovgivningen mot utplanting blant Europas strengeste. موقع قمار اون لاينDet såkalte NNEXT-prosjektet, som er utført i regi av COST (European Cooperation in Science and Technology) har vurdert holdninger til, utbredelse av og risiko ved bruk av utenlandske treslag i 36 europeiske land. لعبة على الانترنت Det framgår av rapporten at både definisjoner, kunnskapsnivå og rapportering langt fra er ensartet, og at en sammenligning landene imellom derfor er beheftet med betydelig usikkerhet.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 5.