Aktuelt

Bare sitkagrana skaper de store volumene langs kysten

Sikta trumfer bjørk, furu og gran i volumproduksjon i kyststrøkene. Er et forbud bærekraftig forvaltning av våre mest produktive arealer, spør forskerne i denne artikkelen.TEKST: BERNT-HÅVARD ØYEN , SKOGNÆRING KYST SA, BERGEN OG KJELL ANDREASSEN I NIBIO, ÅS

Hvor mye vinner eller taper man produksjonsmessig på å anvende sitkagran kontra dunbjørk, vanlig gran eller furu i kyststrøk? Og hva sitter skogeier igjen med i rotnetto om man velger det ene eller andre? I flere miljøer råder det for tiden en sterk antipati mot sitkagran og flere har et ønske om å demonisere treslaget. En kunnskapsbasert forvaltning betinger at ulike sider av bruken synliggjøres og at man på rasjonelt vis klarer å avveie fordeler og ulemper.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 5.