Ukategorisert

Shelterwood inn i kortreist ved

Investeringsselskapet Shelterwood, som ble etablert i oktober i fjor, går nå inn i selskapet Norsk Ved as, som har etablert markedsplassen kortreistved.no. – Vi går inn med to millioner kroner nå og tre til neste år, om forutsetningene oppfylles, sier Stig Andersen til Norsk Skogbruk.Det var Investinor, skogeiersamvirkets investeringsselskap Norsk Skogkapital, Skogbrand Forsikring, Borregaard og Norske Skog som ifjor etablerte Shelterwood, som et felles selskap for nyinvesteringer innen skogrelatert sektor. Selskapet disponerer foreløpig 50 millioner kroner og forvaltes av Investinors investeringsteam med ansvar for skogrelatert sektor, Stig Andersen og Daniel Holth Larsen.

Men nyheten, som ble presentert på lanseringen av TenkTre-kampanjen på Arendalsuka, er altså at Shelterwood har gått inn i gründeren Trond Fjørtofts selskap Norsk Ved as. (grundig presentert i Norsk Skogbruk nr 9/18). Fjørtoft slapp også til men en fargerik presentasjon på Arendalsuka, han fortalte der at han nå hadde 5000 vedkunder fordelt over hele landet.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 7/8 2019