Portrett

Fusjonsprosessens hoggestabbe

Styrelederen i det nyfusjonerte skogeierandelslaget med arbeidsnavnet «Glommen-Mjøsen» er selv verken skogeier i Glommen eller Mjøsen. Men han er medlem i Viken. Dette skulle det gå an å koke litt suppe på.For er det noe Terje Uggen har opplevd gjennom fusjonsprosessen, så er det overraskende og udokumenterte påstander om seg selv og sine motiver – på trykk.

Les portrettintervjuet med Terje Uggen i Norsk Skogbruk nr 7/8 2019