Ukategorisert

Norske damer i russisk hogstkonkurranse

Blant de 51 lagene som deltok i den russiske konkurransen«Лесоруб XXI века» eller på godt norsk: «Tømmerhogger av det 21. århundre» i Ustyansky i Arkhangelsk­regionen i august 2018, var det et som skilte seg ut. Det besto av tre unge, kvinnelige maskinførere fra Norge.Det hele begynte med at Helga Marie Løven­

skiold Kveseth som hadde vært engasjert i arrangementet rundt VM i motorsag i Norge, ble kontaktet av en utstyrsleveran­ dør. Han kjente til konkurransen og visste at arrangørene ønsket å få et mer interna­ sjonalt preg på den og gjerne også at det var med et jentelag. Om hun visste om noen som kunne være interesserte?

Løvenskiold Kveseth tok kontakt med Mag­ dalene Mathiesen, som til daglig er lærling hos Nortømmer. Mathiesen har også en søs­ ter som driver i skogen, men for søsteren kolliderte konkurransen med en eksamen, så de to kunne ikke reise sammen. Isteden ble Synne Henriksen kontaktet, og hun fikk med seg Ragnhild Bryhn og dermed kunne de stille et lag.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 11.