Aktuelt

Ønsker en mer robust skognæring – gjennom bedre infrastruktur

– Tester ut 74 tonns tømmertransport
– Broprogrammet oppgraderer bare til 60 tonnHvordan kan skognæringen bli mer robust? Spurte statssekretær Anders Werp (H) på Arena­møte i Trøndelag. Temaet var «en transportintensiv næring». Høstens Arena­konferanse handlet om nett­ verks­ og klyngeutvikling som grunnlag for å øke verdiskapningen i de trebaserte ver­ dikjedene. Og statssekretær i Samferdsels­departementet Anders Werp var invitert til å fortelle hvordan regjeringen kan bidra.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 11.