Ukategorisert

Gudbrand Gulsvik kastes ut av styret i Viken Skog

Valgkomiteen i Viken skog avleverte sin innstilling 1. mars. Her innstilles det på gjenvalg av styreleder Olav Breivik (66), mens nestleder Gudbrand Gulsvik (47) fra Hallingdal foreslås erstattet med Steinar Fretheim (59) fra Søndre Land og Fluberg.Les mer i Norsk Skogbruk nr 3.