Aktuelt

Massevirkeprisene øker fortsatt

Gjennomsnittlig massevirkepris økte med sju kroner fra januar til februar for både gran og furu.I gjennomsnitt for hele landet er nå masse­ virkeprisen på gran oppe i 350 kroner, mens den for furu ligger på 327 kroner. Sammen­ lignet med februar i fjor er granprisen 85 kroner opp og furuprisen 86 kroner opp. Sagtømmerprisene holder seg også oppe. For gran var gjennomsnittsprisen i februar 533 kroner. Det er fem kroner mindre enn i januar, men 36 kroner mer enn i februar i fjor. Og for furu ble det i gjennomsnitt betalt 479 kroner i februar, sju kroner mer enn i januar og 32 kroner mer enn et år tidligere. Det ble i følge tallene fra SkogData målt inn 895 000 kubikkmeter i februar. I både januar og februar ble det målt inn et høy­ ere volum enn i tilsvarende måned i fjor. Så langt (eller kort) i år er det målt inn snaut 88 000 kubikkmeter mer enn på tilsvarende tidspunkt i fjor.

Les mer om tømmeromsetninga i hele 2018 og hvem som kjøpte hva i Norsk Skogbruk nr 3.