Ukategorisert

Fylkesmennene tar første skritt i regionreformen

Fra 1. januar ble 13 av landets fylkesmannsembeter slått sammen til seks, og fra neste årsskifte skjer det en fullstendig fylkessammenslåing i disse fylkene. Nord- og Sør-Trøndelag har gått foran og har allerede fungert som ett fylke i et år. Omorganiseringen medfører naturligvis endringer for mange av de ansatte hos fylkesmannen med nytt kontorsted, nye kolleger og nye arbeidsoppgaver. Vi har loddet stemningen hos noen av dem som jobber med skogbruk i fire av de sammenslåtte embetene.Les hvordan ulike representanter fra Fylkesmennene opplever reformen i Norsk Skogbruk nr 2.