Aktuelt

Avvirkningen begrenses av tilgangen på skogsmaskiner

Nye skogsmaskiner har aldri vært hyllevare, men nå er leveringstiden lengre enn noen gang. Mange maskintyper kan ikke leveres før langt ut i 2020, om kontrakt inngås nå. Tilgangen på maskiner har rett og slett blitt en flaskehals som hindrer ytterligere økning av hogsten.Aktiviteten i skogbruket og dermed etterspørselen etter maskiner har alltid gått i bølger. Men nå har det gått sammenhengende oppover siden 2013 og det er full fres over hele den nordlige halvkule. – Etterspørselen er nærmest umettelig. Totalmarkedet i verden for maskiner til det som i nabolandet kalles kortvirkesmetoden, altså hogstmaskiner og lassbærere, har ligget stabilt på 3500 maskiner i året. Nå har etterspørselen økt til rundt 4000 maskiner, dette legger press på produsenter og ikke minst underleverandører, sier Sigurd Skotte, daglig leder i Ponsse as.

Les mer om hva flere av de største leverandørene forteller om markedet for tiden, i Norsk Skogbruk nr 2.