Ukategorisert

Entusiastisk, men sårbart

Store skogressurser står i så bratt terreng at maskinell avvirkning med vanlig utstyr er umulig. Men taubanemiljøet her i landet begrenser seg til en håndfull entusiaster og egentlig bare to aktører som driver profesjonelt. العاب ماكينات  Norsk Taubanelag avholdt sitt årsmøte i Gloppen 15. november. De fikk høre fylkesskogmester Torkel Hofseth fortelle at det hogstmodne kvantumet som står i såkalt taubaneterreng – definert som mer enn 40 % helling – vil mangedobles i løpet av det neste tiåret. العاب لربح المال الحقيقي Spørsmålet blir hvordan dette skal drives ut. 

Det har for så vidt lenge vært klart at manuell felling i bratte lier ikke er en arbeidsoppgave som har særlig appell til norske arbeidstagere, begge de to aktørene som fortsatt holder på baserer seg hovedsakelig på litauisk mannskap.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 12