Aktuelt

Med mistillit til MiS

I sommer kom Stiftelsen BioFokus med en rapport med tittelen «Sviktende kunnskapsgrunnlag i skog» som blant annet hevdet at MiS-metodikken ikke fanger opp de viktige miljøverdiene i skogen fordi den brukes feil. På Skogforum på Honne møtte en av rapportens forfattere skogbruket.– Vi er fotfolket. Alle våre resultater er basert på erfaringer ute i skogen. Og rapporten er ikke forskning, det har den aldri tatt mål av seg om å være, sa Terje Blindheim i stiftelsen Biofokus. Han var likevel nokså kategorisk i sine karakteristikker av skogbrukets miljøregistreringer.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 12