Industri

Et optimistisk bransjetreff

I fjor måtte Bioenergidagene trekke inn på nettet bare dager før den fysiske konferansen skulle gå av stabelen. Arrangørene fulgte også i år spent med på myndighetenes anbefalinger og restriksjoner i forkant, og daglig leder i Nobio, Henriette Vivestad, kunne puste lettet ut da hun i år ønsket velkommen til Bioenergidagene på Quality Airport Hotel på Gardermoen.Av de nesten 140 deltakerne var det en del som fulgte konferansen hjem­mefra. Og en del foredragsholdere holdt sitt innlegg digitalt, men fler­tallet fikk med seg de sosiale delene av konferansen i tillegg til foredragene. Styreleder Katharina Månum omtalte deltakerne som en gjeng med ukueli­ge optimister, og som faktisk hadde enda større grunn til å være det nå.

– Hver gang vi møtes på Bioenergi­dagene blir det sagt at det er en god driv og at det skjer mye positivt. Men nå har vi kommet i en situasjon der energi og bioenergi virkelig står sen­tralt, sa hun.

 

KAN AVLASTE STRØMNETTET

Med de høye strømprisene og behovet for mer kraft til industrien som bak­teppe understreket hun at bioenergien kan fylle en viktig rolle.

– Elektrifisering er sett på som en av løsningene for å fase ut fossilt driv­stoff. Og budskapet i en av de siste rapportene som er kommet fra Stat­kraft, er at nettutbyggingen må prio­riteres. Der er vi som bransje med og spiller inn at vi er et alternativ og en god avlastning for strømnettet hvis en ser på varmebransjen. Og at biodriv­stoff er et viktig første trinn med tanke på å kunne kutte det fossile kar­bonet, sa hun.

– Vi har tilgang til verdens største solpark hvis en bruker trær til å binde karbonet, det er verken en måneland­ing eller en ny teknologi, slo Månum fast.

 

ENIGE POLITIKERE

Bioenergiens rolle i energisystemet var tema i plenumssesjonene som fylte dag en. Den ble avsluttet med en politisk time der tre stortingspolitikere fra Energi­ og miljøkomiteen deltok sammen med Katharina Månum. Politikerne ga, som vanlig i slike paneldiskusjoner, uttrykk for lutter velvilje overfor bransjen, uten å komme med de helt store løftene. Til tross for at Henriette Vivestad holdt hardt på at hun ville ha ja/nei­svar på spørs­målene hun stilte, var det heller ikke stor uenighet å spore mellom repre­sentantene fra Høyre, Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Uansett fikk panel­deltakerne med seg mange innspill og synspunkter fra Nobio og fra salen somde kunne ta med tilbake på Stortinget.

 

FAGFORDYPNING PÅ DAG TO

På dag to startet fagprogrammet såpass sent at man først kunne holde egne møter eller gå på «speed dating» med Enova, Innovasjon Norge eller Norges Forskningsråd. Deretter kunne deltakerne fordype seg i den delen av bioenergien de var aller mest interes­sert i og velge mellom fire parallelle sesjoner; Varme, drivstoff, biogass og biokull. Konferansen ble avsluttet med en runde «Norge rundt» med innslag fra høyt (Avinor) og lavt (Norsk Fjern­varme) og midt imellom.

 

Les hele Norsk Skogbruk nr 12. her.