Transport

Har besøkt kommunene

Daglig leder i Skognæringa Kyst, Ole Bakke, er uenig i at de ikke gjør jobben ute i kommunene.– Det er ingen i Norge som har hatt så mange møter ute i kommunene for å få oppskriving og kartlegging som meg. Selv om mye ble gjort da jeg jobbet i Allskog, var mesteparten på oppdrag fra WoodWorks! og i samarbeid Skognæringa Kyst. Vi har jobbet omfattende med dette. Og vi har ofte opplevd at folk er enige i argumentasjonen for oppskriving, men vegrer seg for å gjennomføre det, sier Bakke.

Han er dessuten redd for at posten i LMD-budsjettet faller bort når kaiene er ferdige bygd. Og at midlene til skogsbilveier på den posten også forsvinner. Bakke mener det ikke vil gå utover allerede bevilgede penger til skogbruk, fordi det også er snakk om å øke «kaipotten» utover dagens 50 mill kr.

– Ved å legge inn flaskehalser på kommuneveier vil dette heller styrke potten når tømmerkaier bortfaller om et års tid. Og flaskehalser for tømmertransport er et økende problem,

– så dette er en skogsak, mener han.

 

Hvis du liker denne artikkelen ta en titt på disse artiklene også ifra Norsk Skogbruk Nr.4

«Vil ha kaimidler til oppgradering av kommunale veier»

«Støtter ikke forslaget»

Eller les mer fra Norsk Skogbruk Nr 4