Industri

– Fortsatt i tenkeboksen

Investeringsbeslutning for det planlagte anlegget for rensing av returtre ved Forestias sponplatefabrikk i Braskereidfoss lar vente på seg. Årsaken er at råstoffet nå har fått positiv verdi. 

Innovasjon Norge ga i april i fjor tilsagn om 80 millioner i støtte til bygging av et slikt renseanlegg, som ville kunne øke materialgjenvinningen av returtrevirke med inntil 100 000 tonn. Men noen investeringsbeslutning er likevel fortsatt ikke tatt og Byggmaeier Geir Drangsland sier årsaken er endrede rammebetingelser.

– Da dette ble planlagt ble vi forespeilet at råstoffet Geir Drangsland tok turen til Skogselskapet for intervju i Norsk Skogbruk. Han har sterke meninger om valgene som ble gjort i Norske Skog rundt årtusenskiftet. Og definitivt planer om at konsernet i framtida skal produsere mer enn trykkpapir. skulle være gratis. Nå har de høye energikostnadene gitt treavfallet positiv verdi og regnestykket har blitt et helt annet. Lange forsyningslinjer og mye logistikk gjør at lønnsomheten er marginal. Men vi er i dialog med avfallsselskapene om betingelsene og håper å komme i mål, sier han.

Det dreier seg altså om en investering på nærmere 300 millioner, til blant annet et 30 meter høyt rensetårn som skal kunne gjøre også overflatebehandlet trevirke egnet som råstoff for nye sponplater.

– Kan hende prosjektet må nedskaleres. Men nye regulatoriske krav fra EU kan bidra til at materialgjenvinning vil bli prioritert selv om forbrenning er billigere, sier Drangsland.