Tømmerpriser

Trenden fortsetter

Sagtømmerprisen synker, massevirkeprisen stiger, og prisgapet mellom sortimentene krymper. 

I januar var gjennomsnittsprisen for sagtømmer av gran 621 kroner. Det er 23 kroner mindre enn i desember og 3 kroner mindre enn i januar i fjor. For furu var sagtømmerprisen 590 kroner, 22 kroner mindre enn i desember og seks kroner mindre enn i samme måned året før.

For massevirke går det altså andre veien. En kubikkmeter massevirke av gran ble betalt med 396 kroner i januar, 22 kroner mer enn måneden før og hele 135 kroner mer enn i januar i fjor. Massevirke av furu hadde en gjennomsnittspris på 354 kroner i januar, 13 kroner mer enn i desember og 105 kroner mer enn for ett år siden.

Det ble målt inn 895 000 kubikkmeter i januar. Det er 74 000 kubikkmeter mindre enn i januar i fjor, men 65 000 kubikk mer enn i januar i 2021.

REGIONINNDELING: Regionene tilsvarer fylkesinndelingen før 2020, men med følgende justeringer: Jevnaker og Svelvik kommuner er plassert i Buskerud, Lunner, Røyken, Hurum og Rømskog i Akershus, Hornindal i Møre og Romsdal, Halsa i Sør­-Trøndelag, Tjeldsund i Troms og Indre Fosen (Rissa og Leksvik) i Nord-­Trøndelag.

 

KILDE: Skogdata AS.

 

PRISER PER REGION: Tallene viser gjennomsnittsverdier ved førstehåndssalg av tømmer, registrert inn til Landbruksdirektoratets VSOP-­database i forbindelse med tømmermåling. Tall på fylkesnivå for den enkelte måned vil kunne være påvirket av etterbetalinger og korrigeringer som gjelder tidligere perioder. Sortimentet sagtømmer inneholder sortgruppene sagtømmer og sams. Massevirke inneholder utelukkende massevirke (av bartre). Kilde: Skogdata AS.