Tømmerpriser

Økte priser «over hele fjøla»

2023 begynner på samme måte som 2022 avsluttet, nemlig med økte priser på både massevirke og sagtømmer. Vi ser i hovedsak prisøkninger på massevirke, som påvirker hele Sverige. Selv om sagtømmeret ikke øker i samme takt som massevirke, peker trenden fortsatt oppover. 

Det er også verdt å merke seg at prisen på ved og energivirke også har gått opp og følger samme trend som massevirket. Vi er dessuten inne i 25. måned på rad med høyere eller uendrede priser på det svenske trelastmarkedet.

Ser vi litt lenger fram er det klart at renteøkninger bremser forbruket og dette påvirker også salget av sagtømmer. Det rapport­eres at byggefirmaer går dårligere og at det bygges mindre. Mindre byggeaktivitet kan også påvirke forbruket av emballasje og annen papiremballasje.

Etterspørselen etter biobrensel er fortsatt høy, og mange aktører fyller opp lagrene for kommende sesong. Varmeanlegg som tidligere nektet å brenne ferskt grønt bar har ingen problemer med å gjøre det nå.

Virkesstrømmene fortsetter å bevege seg. Tømmeret leter etter nye ruter og kjøpere. Det kan antas at eksporten av enkelte sortimenter fra Norge vil avta til Sverige, men fortsette å øke til andre land rundt Østersjøen.

Varslet avvirkning går ned i Sverige, noe som påvirker tilbudet, men prisbildet på tømmer er ikke så følsomt som man skulle tro på grunn av redusert forbruk av trelast.

Kilde: Virkesbörsen