Økonomi og marked

Vil gjerne handle mer med Norge

– Norge er et veldig interessant land for oss. God kvalitet og god infrastruktur. Vi ser gode muligheter for samarbeid om fremtidig råstoff og et viktig marked for alle våre produkter.Jochen Schäfer i østerrikske Binderholz, via Teams på Norskogs webinar.

Det sa Jochen Schäfer fra Binderholz, Europas største trevareprodusent, og en av de største i verden

– på Norskogs markedswebinar nylig.

Schäfer kunne fortelle hvordan det østerrikske familiekonsernet har vokst fort siste tiden og har ytterligere ambi­sjoner fremover. Blant annet ble 2020 året da konsernet ekspanderte til USA. Tilsammen produserer selskapet nærmere 20 millioner m³ (2021) ulike trevareprodukter på 14 lokasjoner i Europa og USA. Det gjør at antall ansatte har økt kraftig, til rundt 5500.

Schäfer har allerede erfaring med å kjøpe tømmer fra Norge som har gått til sagbruk i Latvia, men han vil gjerne utvide samarbeidet og frakte tømmer både til Storbritannia og tyske sagbruk. Han understreker at konsernet tenker lang siktig. Selv om han påpeker at det i 2022 fortsatt vil hogges mer enn normalt i Tyskland på grunn av barkbille situasjonen, ser han at avvirkningen vil komme til å gå ned på sikt.

– Og da kan Norge bli en god partner for tømmerimport, konstaterer han.

Schäfer ser også hvordan EUs grønne deal etter hvert kan skape utfordringer for tømmerforsyningen deres.

– Det er tosidig. Vi er litt redde, og vi ser på det som en mulighet. Det skaper jo rom for å bygge mer i tre. Men vi er ser også hvordan fokuset på stående CO2 i naturen øker. Det er en kritisk utvikling som vi må finne en god løsning på. For vi vil jo øke bruken av tre og bio, og mange har også sitt arbeid i denne næringen, sier Schäfer. Han deler også bekymringen hele næringen har for klima endring­ene og hvordan de også påvirker tilgangen på skogsråstoff, med stadig økende kalamiteter.

I tillegg til trevarer går en del restråstoff til energiprodukter som pellets og biodrivstoff, men også 250 GWh bio-­elektrisitet. Norsk Skogbruk lurer på hvordan Schäfer nå vurderer denne produksjonen og en eventuell økning etter vinterens energikrise.

– Vi har ikke forandret noe på vår produksjon i den retninga. Bio­el er et restprodukt og vi skal primært kjøpe tømmer til sagbruksvirksom­het. Men vi trenger selvsagt energi til dette og produserer derfor en del selv blant annet av bark og andre biprodukter fra produksjonen. Men jeg registrerer at dette markedet er under påvirkning for tiden og forandrer seg fort, så jeg ser at bio­el virker stadig mer interessant for sel­skaper i Tyskland. (Norsk Skogbruk registrerer også at pelletsprisene i Europa har steget på nyåret, ifølge Timberonline.)

Til slutt har Binderholz merket seg at skandinavene bygger mye i tre og vil gjerne selge mer treprodukter hit, og nå ser de også på CLT som et neste steg innenfor trehus. I fjor produserte Bindeholz 280 000 m³ CLT.

Les også: Stor prisskille i europa eller Hett i skog- og tremarkedet – så kom krigen

 

Du kan også lese hele Norsk Skogbruk nr 3. her.