Premium - Plus

Sagtømmerprisen fortsetter å stige

Siden september har sagtømmerprisene pekt oppover, og tømmeraktørene signaliserer at den trenden vil fortsette.

 2020 sluttet med en sagtømmerpris for gran på 466 kroner og for furu på 471. Det er henholdsvis seks og åtte kroner mer enn i november. I desember 2019 var tilsvarende pris 491 kroner for gran og 464 kroner for furu. Det viser tallene fra SkogData.

Viken Skog skriver på sine nettsider at de øker sine sagtømmerpriser fra nyttår med i størrelsesordenen 50–65 kroner per kubikkmeter i de fleste områdene Viken Skog har aktivitet. Og Glommen Mjøsen forteller også om en prisoppgang på sagtømmer. Der har økningen et intervall fra 40 til 70 kroner per kubikkmeter. For massevirke lå ifølge Skog Data granprisen på stedet hvil i desember, den var 271 kroner da så vel som i oktober og november.

Massevirke av furu ble betalt med 258 kroner i desember, en krone mer enn i november. Massevirkeprisen har gått ned fra 331 for gran og 324 for furu på et år. 722 000 kubikkmeter ble målt inn i desember ifølge tallene fra Skog Data. Det er nesten 60 000 kubikkmeter mer enn i desember året før. Fjerde kvartal hadde likevel en avvirkning som var nesten 100 000 kubikkmeter lavere enn i 2019.

Ifølge Landbruksdirektoratets tall ble det i hele 2020 målt inn 10,36 millioner kubikkmeter.

Les mer om totaltallene for 2020.

Les flere aktuelle saker om skogbruk i Norsk Skogbruk nr 1.