Premium - Plus

Prisnedgang i april

Gjennomsnittsprisen på virket innmålt i april var litt lavere enn tilsvarende i mars. 

For sagtømmer av gran ble det betalt 624 kroner per kubikkmeter i gjennomsnitt for hele landet i april. Det er fem kroner mindre enn i mars, men det er 115 kroner mer enn i april i fjor. For furu sagtømmer var det en prisøkning på to kroner fra mars til april, til 595 kroner. Og for massevirke gikk prisen ned med tre kroner til 265 for gran og med to kroner til 246 for furu. لعبة كريكت

Gjennomsnittsprisen for alt virket levert i april var 485 kroner, 15 kroner mindre enn måneden før.

Skal vi tro tømmerkjøperne, er det ikke snakk om en begynnende trend. العاب قمار بوكر Som omtalt på side 3 settes sagtømmerprisene opp fra mai, og det er også forventning til økning i massevirkeprisen for andre halvår.

Volumet som ble levert i april utgjør ifølge tallene fra Skogdata 774 000 kubikkmeter. Det er 66 000 kubikkmeter mindre enn i samme måned i fjor. Så langt i år er det målt inn 3,9 millioner kubikkmeter, 156 000 kubikkmeter mer enn på tilsvarende tidspunkt i 2021.

REGIONINNDELING: Regionene tilsvarer fylkesinndelingen før 2020, men med følgende justeringer: Jevnaker og Svelvik kommuner er plassert i Buskerud, Lunner, Røyken, Hurum og Rømskog i Akershus, Hornindal i Møre og Romsdal, Halsa i Sør-Trøndelag, Tjeldsund i Troms og Indre Fosen (Rissa og Leksvik) i Nord-Trøndelag.

 

PRISER PER REGION: Tallene viser gjennomsnittsverdier ved førstehåndssalg av tømmer, registrert inn til Landbruksdirektoratets VSOP-database i forbindelse med tømmermåling. Tall på fylkesnivå for den enkelte måned vil kunne være påvirket av etterbetalinger og korrigeringer som gjelder tidligere perioder. Sortimentet sagtømmer inneholder sortgruppene sagtømmer og sams. Massevirke inneholder utelukkende massevirke (av bartre). شركة بوين Kilde: Skogdata AS.