Tømmerpriser

Prisen fortsetter å stige for sagtømmer og synke for massevirke

Gjennomsnittsprisen for alt virket som ble målt inn i november var den samme som i måneden før, 377 kroner. Men prisforskjellen på sagtømmer og massevirke økte.Les hele saken i Norsk Skogbruk nr 12: