Premium - Plus

Økt tømmerverdi tross fallende massevirkepris

Prisen på sagtømmer av gran er nå oppe på samme nivå som i september 2019. Og prisen på sagtømmer av furu er høyere enn på mange år. Men massevirkeprisen fortsetter nedover.

 I februar var 48 prosent av alt virke som ble innmålt sagtømmer av gran og 14 prosent var sagtømmer av furu. Med så høy sagtømmerandel får vi en gjennomsnittspris på alt innmålt virke på over 400 kroner – til tross for at massevirkeprisene stuper. Tallene fra Skogdata viser at gjennomsnittsprisen for innmålt sagtømmer av gran i februar var 507 kroner sagtømmer er justert ned fire kroner i forhold til prisen oppgitt i forrige nummer av Norsk Skogbruk. Det ble målt inn 920 000 kubikkmeter virke i februar, 63 000 kubikkmeter mer enn i februar i fjor. For januar og februar til sammen er innmålingen på 1,7 millioner kubikkmeter, 25 000 kubikkmeter mindre enn på denne tiden i fjor. •

REGIONINNDELING: Regionene tilsvarer fylkesinndelingen før 2020, men med følgene justeringer: Jevnaker og Svelvik kommuner er plassert i Buskerud, Lunner, Røyken, Hurum og Rømskog i Akershus, Hornindal i Møre og Romsdal, Halsa i Sør-Trøndelag, Tjeldsund i Troms og Indre Fosen (Rissa og Leksvik) i Nord-Trøndelag.

PRISER PER REGION: Tallene viser gjennomsnittsverdier ved førstehåndssalg av tømmer, registrert inn til Landbruksdirektoratets VSOP-database i forbindelse med tømmermåling. Tall på fylkesnivå for den enkelte måned vil kunne være påvirket av etterbetalinger og korrigeringer som gjelder tidligere perioder. Sortimentet sagtømmer inneholder sortgruppene sagtømmer og sams. Massevirke inneholder utelukkende massevirke (av bartre). Kilde: Skog-Data AS