Premium - Plus

Merkbar prisøkning på massevirke

Suget i markedet etter massevirke resulterte i et prishopp da avtalene for andre halvår ble inngått, og dette gjenspeiler seg nå i prisstatistikken. Gjennomsnittsprisen for massevirke av gran levert etter utgangen av juni har så langt steget med 53 kroner, og for massevirke av furu er økningen på 38 kroner. 

I august ble en kubikkmeter massevirke av gran betalt med 325 kroner i gjennomsnitt for hele landet. Det er 29 kroner mer enn i juli og altså 53 kroner mer enn i juni. For furu var prisen 291 kroner i august, 29 kroner mer enn i juli og 38 kroner mer enn i juni.

Prisen på sagtømmer av gran steg med 7 kroner fra juli til august og endte på 674 kroner, og prisen på sagtømmer av furu steg med 11 kroner til 632.

Det ble målt inn 925 000 kubikkmeter virke i august, 54 000 mer enn i samme måned i fjor. Så langt i år er det innmålt 7,5 millioner kubikk, 233 000 mer enn på samme tid i rekordåret 2021. Kanskje blir det ny rekord i år?

KILDE: Skogdata AS.

 

REGIONINNDELING: Regionene tilsvarer fylkesinndelingen før 2020, men med følgende justeringer: Jevnaker og Svelvik kommuner er plassert i Buskerud, Lunner, Røyken, Hurum og Rømskog i Akershus, Hornindal i Møre og Romsdal, Halsa i Sør-Trøndelag, Tjeldsund i Troms og Indre Fosen (Rissa og Leksvik) i Nord-Trøndelag.

 

PRISER PER REGION: Tallene viser gjennomsnittsverdier ved førstehåndssalg av tømmer, registrert inn til Landbruksdirektoratets VSOP-database i forbindelse med tømmermåling. Tall på fylkesnivå for den enkelte måned vil kunne være påvirket av etterbetalinger og korrigeringer som gjelder tidligere perioder. Sortimentet sagtømmer inneholder sortgruppene sagtømmer og sams. Massevirke inneholder utelukkende massevirke (av bartre). Kilde: Skogdata AS.