Tømmerpriser

Innmålingen i første halvår den laveste på fem år

I følge tallene fra Skog-Data ble det målt inn 5,2 millioner kubikkmeter virke i løpet av første halvår i år. Det er 400 000 kubikkmeter mindre enn i samme periode i rekordåret 2019. Vi må tilbake til 2015 for å finne så lave tall for innmålt volum i første halvår. ربح المال مجاناDet var først og fremst i april og mai at innmålingen lå langt bak nivået for fjoråret, men også i januar og februar var det nedgang sammenlignet med 2019. I juni ble det målt inn 888 000 kubikkmeter, og dette er på samme nivå som i juni i fjor. كيفية ربح المال

Nedgangen i tømmerprisene ser ut til å ha flatet ut. لعبة فلوس I juni ble sagtømmer av gran betalt med 444 kroner i gjennomsnitt på landsbasis, tre kroner mindre enn i mai. For sagtømmer av furu var derimot gjennomsnittsprisen en krone opp i forhold til i mai, til 434.

For massevirke var det en nedgang på en krone fra 290 i mai til 291 i juni for gran, men en oppgang på fire kroner fra 275 til 279 for furu.

PRISFALL: Ved inngangen til 2020 var tømmerprisene på vei nedover, men de siste månedene har prisene holdt seg nokså stabile. Kilde: Skog-Data AS