Aktuelt

Viken Skog, Borregaard og Almenningssaga kjøper RingAlm

Det har vært kjent en tid at RingAlm, som en del av en langsiktig strategi, har vært ute etter nye eiere som kan tilføre selskapet ny kapital og kompetanse. Nå er en løsning på plass.Mandag kveld signerte de nåværende eierne, Veldre, Nes og Ringsaker allmenninger, en avtale der aksjene i RingAlm AS selges til en gruppering bestående av Viken Skog, Borregaard og Almenningssaga. Som et ledd i transaksjonen overtas Brumund-avdelingen av Nes Almenning for videre drift og utvikling. كيف تلعب لعبة بينجو

– De nye eierne har forpliktet seg til å bidra med finansiering av RingAlm AS, og partene er enige om å ikke oppgi kjøpesummen. حكم القمار في الالعاب Det legges opp til overtakelse i løpet av august, heter det i en pressemelding fra selskapet.

– Vi har fått på plass en eiersammensetning som gjør at RingAlm kan fullføre strategiplanen som ble påbegynt for snart tre år siden, og som vil bidra til en bærekraftig utvikling i to av våre sagbruk. العب وربح Den nye eiersammensetningen vil bidra til å sikre tilgang på råstoff og avsetning av biprodukter samt at nødvendige investeringer kan iverksettes og at selskapet får tilgang på et utvidet produktsortiment, sier daglig leder i RingAlm, Trond Lunås til Norsk Skogbruk.

I pressemeldingen presenterer RingAlm sine nye eiere på denne måten:

  • Viken Skog SA er et samvirkeforetak eid av i underkant av 10 000 andelseiere i Vestfold, Buskerud, Oppland, Akershus og Østfold. Disse representerer ca. 10 millioner dekar skog. Gjennom Viken Skog konsern omsettes 1/3 av den samlede leveransen av tømmer 
  • Borregaard har et av verdens mest avanserte og bærekraftige bioraffineri. Borregaard produserer lignin, spesialcellulose, biovanillin, bioetanol og mikrofibrillær cellulose til en rekke anvendelser innen blant annet landbruk og fiskeri, byggindustri, farmasi og kosmetikk, næringsmidler, batterier og biodrivstoff. Borregaard omsatte for omkring 5 milliarder i 2019 og har 1100 årsverk fordelt på fabrikker og salgskontorer i 16 land i  Europa, Amerika, Asia og Afrika. 
  • Almenningssaga består av fire allmenninger; Ullensaker Almenning, Nannestad Almenning, Bjerke Almenning og Ringsaker Almenning.

Les mer om RingAlm i Norsk Skogbruk nr 6 2020