Kommentar

Det blir mørkt og kaldt i Europa

Russlands krig mot Ukraina med sanksjoner og kuttet i gassforsyninger som konsekvens har drevet opp energiprisene betraktelig. Oljeprisen svinger sterkt og når tanken på bilen skal fylles, kan prisen ha endret seg flere kroner pr liter. Noen ganger billigere, men ofte dyrere. 

KOMMENTAR: CARL JOHAN MOBERG, VIRKESBÖRSEN

TIL TROSS FOR at det bare er tidlig høst, er rekordhøye strømpriser allerede nyheter. Norge og Sverige henger sammen med et urolig Europa og blir påvirket av det som skjer i andre land. Sannsynligvis er vi på vei mot enda høyere energipriser når kulden kommer snikende, og vi vil se enda flere restriksjoner rundt energibruk i Europa. For selv om Norge ikke er direkte avhengig av russisk gass, er flere virkelig store land på kontinentet det, som Tyskland og Italia for eksempel. Det avhengighet som er vanskelig å bryte over natta. Det vil nok dessuten bli dyrt å kvitte seg med russergassen.

DET KAN BLI et mørkt og kaldt i Europa denne vinteren. Ikke bare billedlig, men også fysisk når flere private og offentlige aktører skrur ned varme og strømbruk. Det gjør imidlertid at mange alle rede begynner å fylle vedboden og å sikre seg tømmer til ved for vinteren. Etterspørselen etter ved og særlig bjørkeved har allerede økt enormt i Finland og Sverige.

DE STIGENDE ENERGIPRISENE øker dessuten betalingsevnen hos energiprodusentene noe som også driver opp tømmerprisene. Først og fremst prisen på flis, bark og GROT men snart vil også massevirket påvirkes. For regner man om dagens gasspris i Europa til en tilsvarende tømmerpris, med tanke på energiinnhold, havner verdien på 3000–4000 SEK pr fastkubikkmeter. Gass og tre er selvsagt ikke direkte substituerbart, men det sier noe om hvor mye energiprodusentene kunne betalt.

HVIS VI LEKER med tanken om at dagens energipriser holder seg på disse nivåene også i fremtiden er det grunn til å se for seg nye «prisgulv» for både massevirke og sagtømmer. Det gjør selvsagt vondt i hjertet hvis det blir praksis å fyre opp godt virke som kunne vært brukt til mer permanente produkter, men det er altså slik dagens marked ser ut nå.

FOR SKOGEIERNE GIR dette muligheten for å få opp lønnsomheten på tiltak som for eksempel tynninger og uttak av GROT. Sagbrukene får bedre betalt for flisa, selv om de riktignok må betale mer for strømmen. For ingen slipper unna inflasjonen.

HØYERE DRIVSTOFFPRIS HAR gjort avvirkning, terrengtransport og veitransport dyrere. Men som skogeier kan du «kurere» inflasjonen med høyere tømmerinntekter, hvis du er litt om deg. Og dessuten spare bjørka til vedovnene i egen husholdning fremover til en mørk, kald og lang vinter.