Tømmerpriser

Dårlig vær stanser tømmeret

Siste måneden har det manglet tømmer i alle sortimenter til markedet i Sverige, fordi været har vært dårlig og det har vært vanskelig å få frem virket. Det forteller Carl Johan Moberg i svenske Virkesbörsen om markedssituasjonen akkurat nå i vårt naboland. 

Mer spesifikt ser han at sagtømmerprisene har holdt seg ganske stabile. Skogeiere holder igjen på tilbudssiden og den dårlige vinteren har også bidratt til at ikke markedet svømmer over. Enkelte steder har tilbudet vært såpass lavt at man ser spesielt gode lokale priser, blant annet i Sør-Sverige.

– Vi opplever at en del av volumene som normalt går til eksport har blitt fanget opp av sagbrukene i Småland i vinter. De har både villet og kunnet betale godt, sier Moberg som har sett priser opp til 1300 kr pr m3 her.

Til sammenlikning har trevareprisene sunket noe i Sverige, uten at det har gitt særlig økt salg. Samtidig registrerer han at eksporten fortsatt går godt.

– Trevarer går fortsatt radig til England, Nederland, Tyskland og USA, konstaterer Moberg.

Når det gjelder massevirke er markedet fortsatt godt.

– Man merker at kjøperne posisjonerer seg noe som fører til økt konkurranse på markedet. Blant annet ser vi hvordan Norra Skogs oppkjøp av innkjøpsbolaget Mera Skog har bragt Nord-Sveriges tømmerkjøper også inn i markedet i Mellom-Sverige og Sør-Sverige. Denne økte konkurransen påvirker naturligvis prisene, påpeker Moberg.

For energivirke har prisene etter hvert stabilisert seg, selv om etterspørselen fortsatt er stor, og særlig påvirker det varmeverkene i Sverige.

– De pleier å ha langtidskontrakter, men nå får de ikke mer enn tre måneder på grunn av usikkerheten i markedet. Bare noen få varmeverk har sikret seg for neste sesong, noe som ellers er vanlig i den bransjen på denne tiden, påpeker Moberg. Han ser også at sponplateprodusentene som er i samme markedet, etterspør store volumer. Presset på disse sortimentene fra flere aktører får også etterspørselen etter grot til å øke.

 

Les mer fra Norsk Skogbruk Nr 4