Stafettpinnen

Vi trenger skogressursene!

Mennesket må ikke overdrive troen på sin evne til å påvirke utviklingstrekkene i naturen i så stor grad at «føre var-prinsippet» trumfer det meste. Totalt vern i så stor målestokk som vi nå står ovenfor er en blindgate og en fallitterklæring. I tillegg er det på grensen til uforsvarlig, sett i lys av de utfordringene vi står ovenfor, spesielt trusselen om global oppvarming.TEKST: ODD IVAR LØVHAUGEN, FORSTKANDIDAT

Jeg har i mange år arbeidet innfor skogbru- ket både i Norge og andre steder og har fulgt interessert med i de periodene jeg har vært engasjert i andre bransjer. Jeg er nå i mitt 64. år og har levd av, i og nært skog og natur i alle år.

De siste tiårene har vært sterkt preget av miljøaspektet og ikke minst fokus på vern av skog mot menneskets potensielle ødele gelse av skognaturen.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 12.