Stafettpinnen

Tradisjon og framtid i skogen på Vestlandet

Stafettpinnen: Kva veg tek skogbruket på Vestlandet? Skogreisinga har resultert i store tilplanta areal i Vestlandsliene. Når vi skal hauste av denne ressursen er det viktig at vi gjer det til riktig tid, både biologisk og økonomisk.TEKST OG FOTO: GUNNAR KLEIVE, RÅDGJEVAR SKOG OG VILT VED FITJAR LANDBRUKS- OG MILJØKONTOR