Stafettpinnen

Tømmerterminaler: Kjemper for heleGodspakke Innlandet

I arbeidet med godsstrategien var skognæringen Jernbaneverkets beste samarbeidpartnere, men de siste månedene har næringen slitt med å leve opp til den rollen. Nå krangles det om hvilket prosjekt som skal komme først, og om noe skal legges dødt. Men målet må være at hele Godspakke Innlandet skal realiseres så raskt som mulig.Tekst: Dag Skjølaas, Skogeierforbundet

Norges Skogeierforbund samarbeidet tett med Jernbaneverket (nå Bane NOR) om deler av Godsstrategi for jernbanen. Godspakke Innlandet er et resultat av det samarbeidet. Den inneholder mange tiltak som til sammen vil effektivisere tømmertranspor- ten på bane og styrke grunnlaget for vekst og utvikling i skognæringen i Innlandet.

I arbeidet med godsstrategien var Skogeierforbundet og skognæringen Jernbaneverkets beste samarbeidspartnere, men de siste månedene har næringen slitt med å leve opp til den rollen. Nå krangles det om hvilket prosjekt som skal komme først, og om noe skal legges dødt. Almenningsbestyrer Gaute Nøkleholm mener at Rudshøgda-terminalen er overflødig.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 2.