Aktuelt

Villere vær krever beredskap i bratta

Flere av innlederne på taubanesamlinga i Øyer i slutten av august trakk fram behovet for å rydde opp etter stormfellinger. Men også stående, hogstmoden skog er en ressurs som skal utnyttes. Og i et land med stup, fjellsider og bratte lier er taubaneutstyr og –kompetanse avgjørende.Les hele saken i Norsk Skogbruk nr 9. her