Leder

Å skjøtte bort skogbrann?

SKOGBRANN ER BLITT valgkamp i USA. Landet opplever stadig hyppigere og heftigere skogbranner i sine tørreste områder på vestkysten. Nå kappes presidentkandidatene om å ta eierskap til katastrofen. President Donald Trump gjør som han pleier, legger skylda på andre. Denne gangen duger dessverre ikke kineserne, det er skogbrukerne som gjør feil. Under brannene for to år siden mente han amerikanerne måtte «rake» mer – slik finnene gjør. Det høres bra dumt ut. Men selv Trump fortjener å bli misforstått rett; Det skal bety å rydde underskog, slik jeg fikk forklart dette engelske uttrykket den gang.Nå sier han mer av det samme; «Brannen skyldes mangel på skogskjøtsel, (forest management) », repeterte han tre ganger i sin tale, før han satte seg på flyet til vestkysten for å se på ødeleggelsene og møte folk som har mistet alt. Samtidig truer han med å holde tilbake krisehjelp i statene med demokratisk styre. Valgkamp er valgkamp. Joe Biden derimot benytter anledningen til å snakke om klimaendringene som en av de største truslene USA står overfor. Og ett er bra; skogbrannene setter i alle fall klimaendringene ytterligere på kartet i den amerikanske valgkampen.

OG KANSKJE HAR begge kandidatene litt rett? Brann krever tre faktorer lærer vi på skolen: en gnist, luft og brennbart materiale. Gnisten og lufta får vi ikke gjort så mye med, men mengden brennbart materiale er til en viss grad mulig å kontrollere. Da brannene herjet som verst i Portugal for tre år siden, ble nord-Portugal hardest rammet, til tross for at det vanligvis er tørrere i sør. Portugisiske skogeksperter forklarte dette med at skogene i nord gjennom en årrekke var blitt neglisjert. Uten statlig regulering var eiendommene blitt splittet opp gjentatte ganger gjennom generasjoner, og nå var de så små at skogeierne ikke brydde seg om å skjøtte skogen sin lenger. Resultatet var at store mengder underskog og kratt fikk vokse fritt, – altså mye mer brennbart materiale, ble vi forklart da Norsk Skogbruk besøkte landet i 2018.

SKOGBRANNLANDET AUSTRALIA PÅ sin side arbeider langs samme sporet. Her har skogmyndighetene lenge drevet såkalt «kontrollert brenning» av underskog, for å begrense «størrelsen på bålet». I tillegg til å legge opp til branngater uten vegetasjon, der brannene kanskje kan stoppes. Dette er brannforebyggende tiltak som kan begrense skadeomfanget når det begynner å brenne, lærte Norsk Skogbruk i 2010 da vi besøkte australske skogeksperter som arbeider med faget.

IKKE DESTO MINDRE hadde Australia også noen av de verste brannene i landets historie rundt nyttår i fjor. Noe som understøtter klimaendringer som forklaring. At «raking» kanskje ikke er nok, og at når heten steker jorda og stormer og vind får tak, synes selv ikke den smarteste skogskjøtsel å ha særlig å stille opp med. At de tusen sjøers land ikke har så store utfordringer med skogbranner, skyldes kanskje ikke bedre «raking» enn amerikanerne.

JEG KJENNER IKKE skogskjøtselen som drives på den amerikanske vestkysten i detalj, men har tiltro til at våre kolleger over there ikke neglisjerer skjøtselen av sine skogressurser, slik Trump anklager dem for. Det er også nærliggende å tro at nær sagt all verdens forskere, som står sammen om FNs klimapanels konklusjon om at klimaendringer gir kraftigere skogbranner, har rett. Det skal bli interessant å se hva amerikanske velgere mener.

Les hele Norsk Skogbruk nr 9 her.