Aktuelt

Rundt fem millioner planter vil bli kastet

Til tross for en bred mobilisering har det ikke lykkes helt å erstatte de rundt 430 utenlandske sesongarbeiderne som pleier å plante her i landet. I skrivende stund ligger det an til at rundt fem millioner skogplanter må kasseres når plantesesongen er over i juli.

 Mediaoppmerksomheten har vært stor, Stortinget vil bevilge ekstra mid­ ler, skogeierne har blitt oppfordret til å plante selv og det har blitt arbeidet hardt for å mobilisere norsk arbeids­ kraft. Og det har virket, planteskolenes prognoser for hvor mange plantet som vil bli kassert ser klart bedre ut enn for noen uker siden. Men rundt tre uker før vårplantingen er definitivt over, ser det ut til at det mangler hender til utsetting av drøyt fem av de rundt 30 millioner plantene som er produsert til vårens sesong.

 

MEST TIL OVERS PÅ BIRI

Verst stilt er det hos den største aktøren, Skogplanter Østnorge på Biri. Her forteller daglig leder Arne Smedstuen at de midt i juni bare har levert ut 6,5 av de rundt 12,5 millioner plantene de har produsert til vårsesongen. – Vi regner med å få ut rundt 2,5 millioner til de ukene som står igjen, det ser ut som kundene er innstilt på å plante fram til rundt 10. juli. Men da har vi jo fortsatt 3,5 millioner planter som bare må kasseres, sier han. Smedstuen forteller videre at rundt 90 % av deres produksjonsvolum dyrkes i henhold til kontrakter, men noen diskusjon om det økonomiske ansvaret vil han foreløpig ikke inn på. – Nå står alle på og gjør så godt de kan, den diskusjonen får vi ta når sesongen er over, sier han. Og minner om at det er mulig å starte opp igjen med planting rundt 20. august, men altså ikke med de plantene som var beregnet for utsetting i vår.

 

– MYE EKSTRAARBEID

Hos Skogplanter Innlandet, som har produksjon både på Sønsterud og i Trysil, forteller den temmelig ferske daglige lederen Knut Esbjørnsen at det ser lysere ut enn for noen uker siden. – Slik det ser ut nå vil vi vel sitte igjen med mellom 1 og 1,5 av de nærmere 8 millioner plantene vi har klare. Da jeg begynte i jobben 1. mai var prognosen at det ville bli 2,5 mil­ lioner til overs, sier han. Esbjørnsen mener mediaoppmerksomheten og en aktiv holdning fra skogeierlagene har bidratt til å avhjelpe problemet.

– Det blir mye ekstra arbeid på lageret, med mange småleveranser. Men nå står alle på for hverandre for at vi skal komme så godt som mulig ut av denne situasjonen, sier han.

– Finnes det nok tilgjengelige planter til å ta igjen det forsømte til høsten?

– Nei, ikke til alt. Men god overlevelse gjør at vi nok kan levere en halv million mer enn det vi har bestillinger på til høsten, sier Knut Esbjørnsen.

 

LITE IGJEN I SØRVEST

Best samsvar mellom tilbud og etter­ spørsel er det hos Norgesplanter, med produksjon i Hokksund og Gvarv. Her forteller daglig leder Lars Kihle at de hittil har levert 5,5 av sine 6,5 mil­lioner vårplanter. – Det går litt tråere nå, vi er vel usikre på om vi blir kvitt hele den siste millionen, sier Kihle, som vet han er heldig stilt i forhold til sine kolleger i innlandet. – I vår geo­grafi har vi en større andel små eien­dommer der skogeierne kan rekke over plantingen selv. I tillegg bor det mer folk her, så det har vært lettere å mobilisere norsk arbeidskraft. Og så har vi vært tydelige på at det ikke er vårt ansvar at det har oppstått en pan­demi. Vårt bidrag er å åpne for at skogeiere kan hente planter direkte, tidligere har vi hovedsakelig levert ut i store kvanta, sier Kihle.

 

NESTEN I RUTE

Og nord for Dovre kan daglig leder Jo Magne Tyldum i Skogplanter Midt­Norge fortelle at utkjøringen faktisk ligger på samme nivå som i fjor, det vil si at rundt 2,5 av produk­ sjonen på 4,1 millioner planter har blitt utlevert. – Men i fjor hadde vi en veldig kald mai, så plantinga var sein. Det blir veldig spennende å se hvor­ dan de neste ukene blir, det blir jo tøffere for de som skal plante nå når varmen og insektene kommer for fullt. Men vi har håp om å få ut så godt som hele produksjonen, jeg må berømme Allskog for å ha lagt seg i selen og ikke bare sittet stille og ventet på at grensene skulle åpne, sier Tyldum. Han forteller at de fra høsten av også har Nortømmer på kundelista, så han kan ikke uten videre love planter til de som ikke får gjort jobben i vår.

Lengre nord forteller Bjørn Borgan på Alstahaug at de trolig får 150– 200 000 planter til overs, av en vår­ produksjon på 8–900 000.

– Men hadde du spurt meg for en uke siden ville jeg sagt at det ble en halv million til overs. Det har blitt mobilisert godt, vi kontakter også skogeierne direkte og oppfordrer dem til å plante selv, sier Borgan. •

Les også plantesaken Nybegynner og veteran på feltet 

Les også – Kan ikke anbefale planting langt utover i juli

Les også Plantetilskudd –til de  som fortjener det