Aktuelt

Bekjempelse av rødhyll krever nytenkning

Å skjære ned rødhyll på hogstflater har en ytterst kortvarig effekt. Og bladsprøyting må eventuelt skje i løpet av noen få uker i august og september, etter at granplantenes strekningsvekst er over. Men nedskjæring med umiddelbar stubbebehandling er det beste alternativet, mener ekspertene på Skogkurs, som nå utvikler et nytt ungskogpleiekurs.Les hele saken i Norsk Skogbruk nr 9. her.