Aktuelt

Forvaltningen av nøkkelbiotoper under lupen

Feilhogster i nøkkelbiotoper skal ikke skje. Men noen ganger skjer det likevel, og da er kritikerne raske til å dømme skognæringa for manglende rutiner. Det er bukken som passer havresekken, får vi høre om skogbrukets miljøsertifisering. Så hvordan passer nå bukken denne havresekken? Og er det ingen som passer bukken?
Les hele saken i Norsk Skogbruk nr 9. her


Les også: Sertifikatholdernes revisjonsstatus


Les også: – Et godt system, men med noen hull


Les også: Nøkkelbiotopene skal overvåkes fra rommet