Aktuelt

Forvaltningen av nøkkelbiotoper under lupen

Feilhogster i nøkkelbiotoper skal ikke skje. Men noen ganger skjer det likevel, og da er kritikerne raske til å dømme skognæringa for manglende rutiner. موقع 888 Det er bukken som passer havresekken, får vi høre om skogbrukets miljøsertifisering. Så hvordan passer nå bukken denne havresekken? Og er det ingen som passer bukken? حكم القمار في الالعابLes hele saken i Norsk Skogbruk nr 9. her

Les også: Sertifikatholdernes revisjonsstatus

Les også: – Et godt system, men med noen hull

Les også: Nøkkelbiotopene skal overvåkes fra rommet