Skogskader

Stormene etter nyttår har gitt få skader – i Norge

Selv om Gyda fikk stor oppmerksomhet i media forøvrig og det også blåste kraftig siste helgen i januar, har ikke dette uværet fått store konsekvenser i form av skogskader. – Stormene i januar har så langt gitt 31 skader, 11 i Midt-Norge og 30 rundt om i Sør-Norge. Når som du ser ikke helt opp til stormen 19.nov med over 1000 skader, opplyser Skogbrands Kjetil Løge til Norske Skogbruk.Fra Götaland i Sverige derimot meldes det at 2,2 millioner m3 skog blåste ned stormen Malik i slutten av januar. Bare Södras 52.000  medlemmer skal ha mistet 1,2 millioner m3, meldes det derfra. I følge Skogsaktuelt.