Industri

Stor finsk sagbruksinvestering

Junnikkala investerer rundt 770 millioner kroner og bygger et av Finlands største sagbruk i Uleåborg, med en kapasitet på 350.000 m3 trelast. 

Etter gode år for sagbruksnæringen er det flere enn norske bruk som investerer i ny produksjon. Og i Finland blir det altså storsatsing fra Junnikkala.

Etter investeringen vil selskapet ha tre sagbruk med samlet produksjon på 800.000 m3 ferdige trelast og videreforedlede produkter årlig. Og rundt 80% av eksporteres. Junnikkala kan varsle at summen av disse treproduktene lagrer omkring en million karbon-ekvivalenter.

 

Selskapet er også opptatt av å synliggjøre og markedsføre bærekraft i produksjonen. For å minimere karbon- og miljøavtrykket sitt og implementeres derfor nye løsninger. For eksempel skal det ikke brukes gaffeltrucker på det nye sagbruket, men traverser(??). dette forteller Kalle Junnikkala i en pressemelding fra Valutec som skal levere  store deler av utstyret til det nye sagbruket.